Confidenţialitate protejată

Informaţiile furnizate de tine vor fi folosite doar pentru procesarea comenzilor.

Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest site web pentru a înregistra o Comandă online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.

În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe site-ul www.shop.vitra.md, sunt integral în proprietatea exclusivă a ViTRA. Folosirea, fără acordul expres al ViTRA, a oricărui material publicat pe acest site web, se pedepsește conform legii.